KALİTEMİZ

KALİTEMİZ

ürkiye’de yerli enerji şirketleri içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alan ilk şirket olmanın yanı sıra, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi sertifikaları ile ilgili standart gereksinimlerini yerine getiren Entegre Yönetim Sistemi’ne sahibiz.

Entegre Yönetim Sistemi’ne ait uygulama ve performans değerlendirmeler İSG-Ç Müdürlüğü tarafından düzenli olarak Üst Yönetim’e raporlanmaktadır. Entegre Yönetim Sistemi’nin etkin çalışması için iç ve dış denetimleri gerçekleştirirken, çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler veriyoruz. İç denetim sonuçları birim müdürü ve yöneticisine raporlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda gerekli aksiyonları alıyor ve takibini şirket içi portal üzerinden sağlıyoruz. Üst Yönetim Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile konuya dâhil olarak süreç takibi ve değerlendirmelerini yapıyor.

POLİTİKALAR

POLİTİKALAR

Burada kalite ve şirket manifestoları yer alacak

DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

Burada kalite ve şirket manifestoları yer alacak

YENİ DEĞERLER

YENİ DEĞERLER

DEĞERLER

Sitemizdeki ürün ve hizmetler için